• Naslovnica
  • Koordinacijski odbori
  • Koordinacijski odbor Vukovar

ZAPISNIK SA 6. SASTANKA KOORDINACIJSKOG ODBORA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE - DJECA I MLADI U RIZIKU

Pozivu na sastanak koordinacijskog odbora koji se održao 30. lipnja 2015. godine u Vukovaru u prostoru Centra za socijalnu skrb Vukovar od 10.00 do 12:00 odazvalo se 5 sudionika.
Osim predstavnika Udruge Breza i suradnika Centra za socijalnu skrb Vukovar sastanku su se odazvali jedna osnovna i jedna srednja škola te predstavnica medija.

Na samom početku sastanka dogovoreno je da predstavnica medija putem Hrvatskog radija objavi javno preporuke i način na koji je koordinacijski odbor stavio u njima naglasak na odgovornost pojedine ustanove i zajedničke suradnje. Prisutni su se dogovorili na koji način će podijeliti uloge i tko će staviti naglasak na koji segment, a predstavljanje je cjelokupno snimano za emisiju.

Predstavnica Udruge BREZA izvijestila je da su preporuke, osim što su vidljive na web-u, e-mailom upućene svih relevantnim ustanovama na području županije (škole, vrtići, lokalna i regionalna vlast…).
Dogovoren je zajednički susret u Osijeku za 2. rujna 2015. kao završni susret projekta i razmjena postignuća oba koordinacijska odbora.

Zapisnik sastavila
Udruga za rad s mladima BREZA

Više članaka ...

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza