ZAPISNIK S 5. SASTANKA KOORDINACIJSKOG ODBORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - DJECA I MLADI U RIZIKU

U razgovoru s partnerima i suradnicima CZSS Osijek i CZSS Vukovar donesen je zaključak da bi u Osijeku u okviru koordinacijskog odbora bilo važno staviti naglasak na konačnu definiciju protokola o postupanju. Konsenzusom je odlučeno da ćemo izraditi protokol između centara za socijalnu skrb i Udruge Breza. Tako smo sastanak odbora koncipirali u sastavu: Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Vukovar, Udruženje Djeca prva i Udruga Breza. Dogovorili smo da je važno da sastanku prisustvuju pravnica i psiholog iz CZSS. Sastanak je održan 8. travnja 2015. u prostoru Centra za socijalnu skrb u Jaegerovoj ulici u kojem je sudjelovalo 8 stručnih djelatnika. Prema modelu potreba i očekivanja osvrnuli smo se na aktivnosti koje je potrebno razvijati, način suradnje i dinamiku razmjene informacija o postignućima vezano uz korisnike.

POTREBE/INTERESI
-    Savjetovanje za djecu i roditelje (obiteljsko, individualno)
-    Trening životnih i socijalnih vještina za djecu i mlade
-    Škola za roditelje
-    Mobilni tim za savjetovališne usluge (Vukovar)
-    Zajedničke supervizije
    
NAČIN SURADNJE
Upućivanje:
-    Uputnica
-    Informacije o usluzi i pružatelju usluge za korisnike i CZSS
-    Letak za korisnike
-    Zajedničko planiranje ishoda (tretmana)
-    Kontinuirana razmjena informacija (telefonom, e-mailom)
-    Izvješće o završetku tretmana za CZSS
Izlazak:
-    Mišljenje prema potrebi

DINAMIKA
-    Mjesečno (telefonski, e-mail)
-    Tromjesečno (pismeno u skladu s definiranim ishodima)
-    Završno korisnici – 1x godišnje
-    Sastanci planiranja

Dogovoreno je da će pravnica Udruge Breza napraviti prijedlog protokola koji će poslati centrima na usuglašavanja, a Udruženje Djeca prva će pratiti sam proces i podržati implementaciju svojim projektom koje podržava nadležno ministarstvo, a koji će biti konkretan nastavak ovog projekta od rujna 2015.

Zapisnik sastavila
Udruga za rad s mladima BREZA

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza