ZAPISNIK S 4. SASTANKA KOORDINACIJSKOG ODBORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - DJECA I MLADI U RIZIKU

Pozivu na treći sastanak koordinacijskog odbora koji se održao 26. veljače 2015. godine od 14.00 do 15:35 odazvalo se 15 sudionika.
Centar za socijalnu skrb Osijek, Grad Osijek, Dječji dom Klasje, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, predstavnice medija (Glas Slavonije), Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Udruga Auxilium,  Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, Psihorehabilitacijski centar, Građanska prevencija „Osječka škola“, Dječja osječka kreativna kućica i Udruga za rad s mladima BREZA.


Na osnovu inicijative Glasa Slavonije da se na sastanak pozovu svi mediji kako bi se uspostavila bolja suradnja i razgovaralo o načinima informiranja javnosti vezano uz djecu i mlade, od svih pozvanih medija odazvale su se samo dvije predstavnice Glasa Slavonije. Prisutne medijske predstavnice govorile su kako se mediji uglavnom koriste u negativne i ružne svrhe, a svijest o važnosti dobrih i poticajnih priča čak i ne postoji. Diskusijom i radom u dvije zasebne skupine, detektirani su osnovni problemi koji se tiču odnosa između pružatelja socijalnih usluga koji rade s djecom i mladima i medija, ali su i definirana moguća rješenja na kojima zajednički trebamo raditi.  

Rezultati rada u grupama:


GRUPA I

PROBLEMI:
1. Negativni komentari na facebook-u i medijima; govor mržnje
2. Nedovoljna informiranost medija o pozitivnim pričama (mediji nemaju iskustva)
3. Negativne poruke koje se odašilju djeci i mladima
4. Nema obrazovanja za medije = djeca, mladi – građanski odgoj
    Nema selekcije sadržaja – što djeca gledaju; čime se koriste


RJEŠENJA:
1. Komentari se trebaju filtrirati
2. Pružatelji usluga trebaju redovito informirati o poslovima koje obavljaju
3. Istraživati: pitati djecu i mlade što misle o odraslima
4. Bonton za medije – naučiti djecu i mlade kako koristiti medijske sadržaje (Projekt -postaviti pravila)

GRUPA II

PROBLEMI:
1. Nisu jasna pravila
2. Komunikacija – mediji/pružatelji usluga (organizacije, ustanove)
3. Prezentacija aktvnosti/događanja – organizacija/ustanova
4. Nezainteresiranost medija

RJEŠENJA:
1. Autorizacija rečenoga, živi govornici – iskustvene priče
2. Kontinuiran i redovit prijenos informacija
3. Afirmativne vijesti/događanja
4. Zajednički stavovi – Izraditi kodeks


Zapisnik sastavila
Udruga za rad s mladima BREZA

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza