ZAPISNIK S 3. SASTANKA KOORDINACIJSKOG ODBORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - DJECA I MLADI U RIZIKU

Pozivu na treći sastanak koordinacijskog odbora koji se održao 8. prosinca 2014. godine u prostoru Centra za socijalnu skrb Osijek odazvalo se 6 sudionika/članova.
Članovi su bili predstavnici idućih institucija/udruga:
Centar za socijalnu skrb Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje Osijek, predstavnica medija (Glas Slavonije), Udruga Auxilium i Udruga za rad s mladima BREZA. Dom za odgoj djece i mladeži Osijek i udruga Centar za nestalu i zlostavljanu djecu su najavili svoj dolazak, ali se ipak nisu odazvali.
Sastanak je održan od 10 do 11 sati.
Dnevni red:
1.    Aktualno
2.    Zapošljavanje mladih
3.    Razno

1.    Udruga Breza uvodno je informirala odbor o korisnicima posttretmana (3 dečka u Zagrebu od kojih su se čak dvojica uspjela zaposliti), 2 dečka u Osijeku (treći dolazi krajem godine) i 3 djevojke u Osijeku.  Grupe podrške odvijaju se u kontinuitetu jedanput mjesečno od strane partnerske organizacije Udruženje djeca prva iz Zagreba, a slijedeći susret roditelja planira se 19. siječnja 2015. Dječja osječka kreativna kuća (Dokkica) kontinuirano radi s 30-tak djece u riziku u dobi do 14 godina organizirajući im individualnu i grupnu podršku u učenju, stjecanju radnih navika i razvoju kreativnosti.  Škole koje su se do sada odazvale upućujući djecu na aktivnosti Dokkice su OŠ Antuna Mihanovića, OŠ Vladimira Becića; OŠ Franje Krežme, OŠ Tin Ujević

Ružica Korov, CZSS, informirala je prisutne da se od 1.1.2015. otvara ponovo Odjel za djecu i mlade pri CZSS Osijek u kojem će raditi 4 osobe koje će imati kompletan uvid o svakoj korisničkoj obitelji.  Naglasila je da je velika važnost ove povezanosti kroz koordinacijski odbor zbog izravnog prijenosa informacija i nadopunjavanje u podršci korisnicima.

Ivana Rab Guljaš (Glas Slavonije)predlaže da početkom iduće godine Glas Slavonije okupi u svom prostoru predstavnike iz svih medijski kuća i organizira radionicu za novinare u kojoj bismo zajedno kao koordinacijski odbor sudjelovali u prijenosu znanja kako bi novinari učili na koji način pisati o djeci i mladima u sustavu socijalne skrbi. Prijedlog za takav susret je početak veljače 2015.

Marijan Gubina, Udruga Auxilium, informirao je prisutne da će Udruga otvoriti u Zagrebu prihvatnu kuću sa kapacitetom 18 ležaja za potrebe roditelja djece koja se liječe u Zagrebu – da imaju gdje biti smješteni. Cijeli projekt planira se od siječnja, a podršku će tražiti organizirajući tzv. Slavonsku noć u Zagrebu. Osim toga, Udruga u prostoru GČ na Sjenjaku planira postaviti tzv. Učionicu osiguravajući pomoć s instrukcijama za osnovnu i srednju školu, pomoć pri upisu na fakultet i pomoć pri zapošljavanju. Razvila se diskusija o važnosti instrukcija, a Snježana Kovačević predložila je da se za instrukcije koriste i mladi vršnjaci, posebno nadarena djeca o kojoj se nedovoljno brine.

2.    Ankica Vučković, HZZ informirala je prisutne o postojećem paketu mjera „Garancije za mlade“ (30 mjera) kojima se posebno kroz javne radove daje mogućnost podrške upošljavanju mladih koji su izašli iz sustava socijalne skrbi. Diskusija se razvila o važnosti senzibiliziranja poslodavaca koji će se potruditi da kroz mjere navedene mlade nauče i imaju strpljenja za njihove stečene navike koje trebaju postepeno mijenjati. Ružica Korov istaknula je da je problem što se djeca u samom tretmanu previše zaštićuju i nespremna su za radne navike budući da odgajatelji masu stvari odrade umjesto njih.

3.    Slijedeći zajednički sastanak planira se za početak veljače 2015.  

Zapisnik sastavila
Udruga za rad s mladima BREZA

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza