ZAPISNIK S 2. SASTANKA KOORDINACIJSKOG ODBORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Pozivu na drugi sastanak koordinacijskog odbora koji se održao 29. rujna 2014. godine u prostoru Centra za socijalnu skrb Osijek odazvalo se 11 sudionika/članova.
Članovi su bili predstavnici idućih institucija/udruga:
Grad Osijek, Agencija za odgoj i obrazovanje Osijek, CZSS Osijek, Dom za odgoj djece i mladeži, Dječji dom Klasje, PU Osječko-baranjska, HZZ Osijek, i 2 organizacije civilnog društva. Pismenim putem isti dan stigao je i dopis zamjenice Županijskog državnog odvjetnika (Anica Dumančić) koja kaže da „zakoni kojima je reguliran rad državnog odvjetništva ne predviđaju mogućnost našeg sudjelovanja u ovakvim odborima u svojstvu stalnih članova. Međutim, voljni smo odazvati se vašem pozivu na pojedine sastanke kada budete eventualno raspravljali o problematici koja se odnosi na rad državnog odvjetništva“.
Sastanak je održan od 13 do 15 sati.
Dnevni red:
1.    Aktualno (smještaj mladih)
2.    Rana intervencija – škole
3.    Grupe za roditelje
4.    Mladi i poslodavci
5.    Razno

1.    Udruga Breza informirala je prisutne o smještajnim kapacitetima i korisnicima posttretmana (1 stan u Zagrebu, 1 stan u Osijeku – muški, 1 stambena jedinica za ženske – vlasništvo Sveučilišta). Prisutni su informirani o poteškoćama vezanim uz izdavanje dokumenata za korisnike koji moraju ići po dokumente u mjesto prebivališta. Preporuka prisutnih bila je da bi bilo idealno da mladi odmah prijave svoje prebivalište u mjesto u koje su sada došli.

2.    Ružica Korov, CZSS, otvorila je diskusiju o važnosti rane intervencije škola koje trebaju reagirati i uključivati djecu u riziku puno prije dok neprihvatljiva ponašanja ne eskaliraju, odnosno dođe do postupanja CZSS. Diskusija se razvila u smjeru poziva prema školama na aktivnu suradnju i odaziv na stručno usavršavanje koje je prijeko potrebnom stručnom osoblju, a ravnatelji često iskazuju nemoć kod motiviranja i upućivanja stručnog osoblja na usavršavanje. Grad Osijek, Romana Kovačević predložila je da se preko Grada upućuju pozivi školama na koje želimo aktivan odaziv.

3.    Udruga Breza u partnerstvu s Udruženjem Djeca prva krenula je s redovitim grupama za roditelje te su održana dva susreta (svibanj, lipanj). Budući da nemamo definiranu potpunu skupinu za uobičajeni grupni rad, predložen je sastanak s CZSS 13. 10. 2014., ali je i predložen model uključivanja roditelja preko škola.

4.    Mladi i poslodavci
Udruga Breza postavila je pitanje pomoćnih zanimanja u koja se upućuju mladi s PUP, zanimanja za koja se ispostavlja da je nemoguće zaposliti. Ankica Vučković iz HZZ-a zaključila je da HZZ redovno izvještava škole o deficitarnim zanimanjima, ali ništa se ne mijenja. Naime,
HZZ, PU Osijek svake godine, na temelju praćenja, analize i predviđanja potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima, izrađuje Preporuke za obrazovnu i upisnu politiku i politiku stipendiranja za Osječko-baranjsku županiju te iste dostavlja tijelima jedinica lokalne i regionalne uprave i samouprave te obrazovnim ustanovama.
Zbog neusklađenosti obrazovnog sustava i potreba tržišta rada potrebno je unaprijediti sustav obrazovanja za deficitarna zanimanja te poticati mlade na obrazovanje za deficitarna zanimanja kako bi lakše i brže pronalazili zaposlenje nakon školovanja. Također je potrebno, kroz redovno školovanje, razvijati i ostale vještine kod mladih tzv. meke vještine (soft skills) kako bi bili što konkurentniji na tržištu rada. Svakako je važno kontinuirano uključivati i informirati roditelje o problemima mladih kao i umrežavanje relevantnih institucija koje se bave mladima.
Ivana Petanjek, Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) naglasila je da je ministarstvo jasno definiralo da pomoćna zanimanja upisuju isključivo djeca/mladi s poteškoćama u razvoju.

5.    Slijedeći zajednički sastanak planira se za prve dane prosinca, prijedlog 2. 12. 2014.

Zapisnik sastavila
Udruga za rad s mladima BREZA

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza