ZAPISNIK S 1. SASTANKA KOORDINACIJSKOG ODBORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Pozivu na prvi sastanak koordinacijskog odbora koji se održao 28. svibnja 2014. godine u prostoru Centra za socijalnu skrb Osijek odazvalo se 15 sudionika/članova.
Članovi su bili predstavnici idućih institucija/udruga:
Grad Osijek, CZSS Osijek, Dom za odgoj djece i mladeži, Dječji dom Klasje, Savjet mladih Grada Belog Manastira, PU Osječko-baranjska, Mediji (Glas Slavonije, Radio Osijek), HZZ Osijek, Hrvatska gospodarska komora u Osječko-baranjskoj županiji i 2 organizacije civilnog društva. Predstavnica županije najavila je svoj dolazak, ali ipak nije uspjela doći.
Sastanak je održan od 13 do 14.30 sati.
Uvodno je predstavljen projekt, svrha koordinacijskog odbora i uloga članova te je usuglašena dinamika susreta i način rada. Posebno je pojašnjena uloga predstavnika medija i predstavnika poslodavaca u zagovoru za podršku mladima s problemima u ponašanju.
Grupno su izlistani problemi s kojima se zajedno susrećemo kroz svoj posao, a onda su i predloženi prioriteti na kojima treba zajednički raditi.

PROBLEMI KOD DJECE I MLADIH:
-    bijeg (od kuće/iz škole), skitnja
-    alkohol, droge – ovisnosti
-    vršnjačko nasilje
-    kaznena djela (krađe, tuča, uništavanje imovine)
-    žrtve obiteljskog nasilja
-    usred su razvoda roditelja
-    promiskuitet

POSLJEDICE:
-    nepoštivanje sebe i drugih
-    manjak osjećaja pripadnosti
-    nedostatak cilja
-    vidljivost kroz stereotipe
-    odgojno-obrazovna zapuštenost
-    nesamostalnost
-    emocionalno oštećenje

PROBLEMI U SUSTAVU POMOĆI:
-    postoji reakcija prema djeci, ali ne i prema roditeljima
-    obustava kaznenih prijava protiv roditelja
-    Centar za socijalnu skrb ima dvostruku ulogu: pruža pomoć, ali i kažnjava (zakonski problem)
-    Zapošljavanje (isključivo sezonsko)
-    Nesnalaženje mladih sa dokumentacijom i nepripremljenost za tržište rada
-    Dobro je da postoje mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje koje se odnose na mlade iz ustanova, ali nije dobro što postoje predrasude prema zapošljavanju posebnih kategorija mladih te poslodavci nisu dovoljno zainteresirani koristiti mjere za navedenu skupinu.

PREPORUKE NAKON DISKUSIJE:
-    Na idući susret pozvati Državno odvjetništvo i Agenciju za odgoj i obrazovanje kao članove te svakako nekoga ispred škola
-    U suradnji sa školama inzistirati na što ranijoj intervenciji
-    Fokusirati se na rad s roditeljima/odraslima – iz kojih mladi dolaze
-    Istraživati i isticati primjere dobre prakse (kao npr. Vaša pošta, vršnjačka pomoć u OŠ Tin Ujević, poslodavac Kosor) – senzibilizacija javnosti (članice medija voljne objavljivati dobre priče)
-    Vršnjačka pomoć
-    Osnaživanje za samostalan život već u institucijama
-    Utjecati na poslodavce da zapošljavaju mlade nakon odrađene prakse (npr. ugostitelji, obrtnici)

Zapisnik sastavila
Udruga za rad s mladima BREZA

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza