• Naslovnica
  • Koordinacijski odbori
  • Koordinacijski odbor Osijek

ZAPISNIK SA 7. SASTANKA KOORDINACIJSKOG ODBORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - DJECA I MLADI U RIZIKU

Iako je dogovor bio da će na završnom susretu u Osijeku biti predstavnici oba koordinacijska odbora dvije županije, te unatoč tome što je datum dogovoren još u lipnju mjesecu, pozvani članovi odbora Vukovarsko-srijemske županije nisu se odazvali. Većina je članova poslala isprike da su još uvijek na godišnjem odboru ili da su spriječeni drugim obavezama. Predstavnica Grada Osijeka je imala iznenadnu situaciju i morala je na teren u Tenju, a predstavnik županije koji je najavio svoj dolazak nije se odazvao.

Sastanku koordinacijskog odbora koji se održao 2. rujna 2015. godine u Osijeku u prostoru Centra za socijalnu skrb Osijek u Jaegerovoj 12 od 10.00 do 12:00 sati odazvalo se 8 sudionika.

S obzirom na sastav odazvanih članova, prisutni su predložili da razmijenimo informacije te da naglasimo što je bilo važno postignuće kroz zajedničku suradnju u odboru, te da vidimo kako dalje u budućnosti. Udruga Breza izrazila je svoju brigu da nakon završetka projekta ne vidi ni jednu udrugu na području Vukovara koja može nastaviti koordinaciju i rad s djecom i mladima u riziku unatoč činjenici da smo pokušali kroz projekt jednu od udruga potaknuti da preuzme veću ulogu.

Predstavnica Centra za socijalnu skrb iz Osijeka zaključila je da ubuduće Centar treba ulogu u koordinacijskom odboru i sudjelovanje na projektu povjeriti jednoj osobi unutar CZSS, a ne da se njih tri izmjenjuju kad koja može jer tada nema dobrog kontinuiteta. Govorila je o važnosti projekta posebice zbog nepostojanja prakse posttretmana i da je u tom smislu važno staviti naglasak ustanovama na pripremi mladih koji izlaze iz ustanova. Isto tako je istaknula poteškoću uslijed činjenice da sudovi za mladež sve rjeđe izriču mjere poput Pojačane brige i nadzora, što čini veliki raskorak između blažih i rigoroznijih mjera (npr. Upućivanja u odgojnu ustanovu).

Dom za odgoj djece i mladeži smatra da se izravno pomoglo projektom velikom broju mladih koji nisu imali alternative u životu, konkretno krov nad glavom i podršku nakon izlaska iz doma. Veliko je postignuće sama činjenica da većina mladih ipak radi i ima nekakvu životnu priliku, a posebno mladić koji je od Grada Osijeka dobio i stan na korištenje. Tu vrstu povezivanja i zajedničkog rada treba nastaviti s Gradom u smislu pronalaženja raspoloživih stambenih jedinica i sugeriranja obaveze Gradu Osijeku da osigura najmanje jedan stan na raspolaganje za mlade koji nemaju kamo, a izlaze iz ustanove. Kroz diskusiju zaključeno je da tri stana koje je Grad Osijek dao na raspolaganje Dječjem domu „Klasje“ navodno nisu upotrebljivi, odnosno nema transparentnih informacija koristi li netko te stanove, odnosno jesu li raspoloživi i za druge mlade koji izlaze iz odgojnog doma.

Predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vidi korist u radu ovakvih odbora i rado bi nastavili suradnju s udrugom i drugim institucijama jer smatra da na taj način mogu i oni kao zavod izravno pomagati konkretnim mladima usmjeravajući ih da koriste mjere zapošljavanja. Smatra da mjere zapošljavanja nisu dovoljno poznate javnosti i da HZZ mora uložiti dodatno napore na informiranje i poslodavaca i mladih o postojećim mjerama koje se mogu koristiti.

Zapisnik sastavila
Udruga za rad s mladima BREZA

Više članaka ...

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza