MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza

Poziv na regionalnu konferenciju

Udruga za rad s mladima BREZA više od 10 godina smještava i odgaja djecu i mlade s poremećajem u ponašanju u okviru svoje Stambene zajednice.  Na osnovu svog radnog iskustva i u suradnji s Domom za odgoj djece i mladeži Osijek, Centom za socijalnu skrb Osijek i Centrom za socijalnu skrb Vukovar te partnerstvom s Udruženjem „Djeca prva“ iz Zagreba,  dobila je potporu za projekt pod nazivom Moć promjene mladih koji se financira EU sredstvima kroz IPA program Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Specifični ciljevi projekta su: osigurati sustavnu i koordiniranu podršku djeci i mladima koji izlaze iz institucionalnog tretmana za samostalan i neovisan život kroz usvajanje novih znanja i vještina nužnih za zapošljavanje i bolju integraciju u društvu te prevenirati moguću institucionalizaciju djece s izrečenom mjerom pojačane brige i nadzora kroz pružanje redovite psihosocijalne podrške, razvijanje kompetencija nužnih za preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i samostalan izlazak na tržište rada te kroz rad s njihovim obiteljima.

 

U svakoj od naših županija (Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska) oformit će se koordinacijski odbor od 10 članova predstavnika lokalne i regionalne uprave, predstavnika institucija i udruga koje se bave mladima u riziku i djecom i mladima s poremećajem u ponašanju koji će definirati Program prevencije problema u ponašanju, ali i Protokol o suradnji između institucija i organizacija civilnog društva.
Regionalna konferencija biti će prvo mjesto susreta predstavnika lokalnih i regionalnih samouprava, socijalnih radnika, stručnog osoblja organizacija civilnog društva i ostalih predstavnika institucija koje se bave poboljšanjem kvalitete života djece, mladih i obitelji (Obiteljski centri, Sudovi za mladež, HZZ i drugi) iz dvije županije (Osječko-baranjske: Valpovo, Našice, Đakovo, B. Manastir i Vukovarsko-srijemske: Vinkovci, Vukovar, Županja, Ilok). Na konferenciji će sudionici predlagati članove Koordinacijskih odbora, te diskutirati pretpostavke za izradu Protokola o međusobnoj suradnji između institucija i organizacija civilnog društva koje se bave prevencijom problema u ponašanju kod djece i mladih te promišljati zagovaračke strategije rješavanja problema društvene integracije i zapošljavanja mladih s poremećajem u ponašanju. Stoga vas molimo da na konferenciju dođete s konkretnim prijedlozima osoba.

Regionalna konferencija okupit će 50-tak sudionika/ca, a zaključci konferencija objavit će se javno kroz medije.
Konferencija će se održati 24. travnja 2014. u Osijeku, L. Jaegera 12, od 10 do 14 sati.
Budući da je za sve sudionike/ce predviđen ručak, molimo vas da nam do 17. travnja 2014. javite koliko osoba u ime vaše ustanove dolazi na konferenciju. Potvrditi možete na broj telefona: 031 555 227 ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza