MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza

Završetak projekta

Udruga za rad s mladima BREZA u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Osijek, Centrom za socijalnu skrb Vukovar i Domom za odgoj djece i mladih Osijek te u partnerstvu s Udruženjem „Djeca prva“ iz Zagreba od ožujka 2014. do kolovoza 2015. provodila je projekt pod nazivom „MOĆ PROMJENE MLADIH“ financiran EU sredstvima kroz IPA program Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici.

Kao i u svakom inovativnom projektu, učili smo zajedno i ispitivali modele zajedničkog djelovanja kako bismo osigurali sustavnu i koordiniranu podršku mladima koji izlaze iz institucionalnog tretmana te prevenirali moguću institucionalizaciju djece rizičnog ponašanja.

Evo presjeka ostvarenih rezultata:
1.    Inicirana i osnovana 2 koordinacijska odbora za pomoć djeci i mladima u riziku za, 1 za područje Osječko-baranjske županije i 1 za područje Vukovarsko-srijemske županije – redoviti sastanci održani dinamikom svaki drugi mjesec, zapisnici zaključaka dostupni na:  
http://www.mocpromjenemladih.breza.hr/koordinacijski-odbori/koordinacijski-odbor-osijek
http://www.mocpromjenemladih.breza.hr/koordinacijski-odbori/koordinacijski-odbor-vukovar

2.    Edukacija odgajatelja – održana dva zasebna edukacijska susreta po dva dana za djelatnike Doma za odgoj Osijek i druge zainteresirane stručne djelatnike o alternativnim načinima rada s mladima s PUP-om. Na edukacijama je sudjelovalo više od 30 stručnih osoba i nekoliko mladih.

3.    Edukacija mladih iz domova (Dom za odgoj Osijek, Dječji dom Vinkovci, Stambena zajednica BREZA) – 10 djevojaka i 10 dečki uglavnom dobi 17 i 18 godina završilo je trening kamp u trajanju od tjedan dana u Čepinskim Martincima u Socijalno-terapijskoj zajednici BREZA učeći osnovne vještine nužne za samostalan život kao priprema za izlazak iz ustanove.

4.    Stambene jedinice – od jeseni 2014. opremljene su i otvorene 2 stambene jedinice u Osijeku i jedna u Zagrebu kao privremeni smještaj mladima koji su izašli iz domova i nemaju obiteljsku podršku u osamostaljivanju i zapošljavanju. U Osijeku smo imali stan za dečke koji su koristili 3 korisnika izašla iz Doma za odgoj Osijek i 1 izašao iz Dječjeg doma Sv. Ana Vinkovci te malu kuću za djevojke koju je koristilo ukupno 6 djevojaka Stambene zajednice BREZA. U Zagrebu smo osigurali stan koji su koristili 4 muška korisnika, a nastavak podrške za taj stan planiramo do kraja 2015. godina i to u suradnji s Rehabilitacijskim  centrom za stres i traumu u Zagrebu. Drugim riječima godinu dana smo bili podrška u razvijanju samostalnosti za život, pomoć pri zapošljavanju i raspolaganju novcem za ukupno 14 mladih (8 muških i 6 ženskih).

5.    Edukacija vršnjaka pomagača – više od 20 osoba, bivših štićenika domova iz cijele Hrvatske okupljeno je i osnaženo da budu podrška mladima koji izlaze iz ustanova posebice kod socijalne integracije u zajednici.
http://www.mocpromjenemladih.breza.hr/vrsnjaci-pomagaci

6.    Djeca i mladi u riziku – one s izrečenim mjerama kao i one koji u ranoj dobi pokazuju oblike neprihvatljivog ponašanja kontinuirano smo uključivali u kreativne aktivnosti i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Tako je kroz radionički oblik podrške uključeno bilo ukupno 39 djece i mladih s područja dvije županije, a njih 26 bilo je uključeno i u individualni oblik rada kroz savjetovanje jedanput mjesečno. Djeca i mladi u riziku većinom su bili u dobi od 13 do 15 godina. Za jednu korisnicu u dobi od 16 godina u suradnji s nadležnim CZSS povučen je prijedlog za smještaj u odgojnu ustanovu Bedekovčina, a Udruga BREZA osigurala joj je pohađanje srednjoškolskog obrazovanja pri Učilištu Janus.

7.    Grupe podrške roditeljima – na osnovu podataka o klijentima Udruženja Djeca prva iz Zagreba ukupan broj roditeljima kojima je pružen neki od oblika podrške je 71 od kojih je bilo 21 roditelja s područja Osječko-baranjske županije i 50 roditelja s područja Vukovarsko-srijemske županije.

8.    Kreiran je i tiskan Vodič za pružanje usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku djeci i mladima s problemima u ponašanju.

Hvala svima što ste dali svoj nesebični doprinos!!!
Do idućeg susreta, partnerstva, projekta ili kave…

Srdačan pozdrav iz Udruge BREZA

Više članaka ...

MOĆ PROMJENE MLADIH
Udruga za rad s mladima Breza